Tid

Att hålla ordning på tiden och schemat med hjälp av mobiltelefonen eller en iPad. 

Vad är en känsla för tid?

Appar som stöttar tidsuppfattning

Apparna som nämns i videon här ovanför finns beskrivna i det här dokumentet från Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd.

Hur bygger man upp ett schema?

Appar för att göra scheman

Tasuc

Niki Agenda

Kostnad: 50 kronor  Innehåll:  Visualiserar veckans dagar. Aktiviteter kan antingen struktureras dagligen eller veckovis och en dag är uppdelad i morgon, eftermiddag och kväll. Det går att välja vilka färger man önskar ha på dagarna. Varje aktivitet illustreras med en bild. Appen innehåller en samling bilder som kan kompletteras med fler samt utökas med egna bilder och foton. Aktiviteter kan även märkas med en signifikant symbol exempelvis avslutad, annullerad, nästa, tidsinställd och belönas. För varje avslutad aktivitet kan användaren få en stjärna.

Svenskt Skolfoto

En annan app som bygger scheman. Kostnad:

 

Annonser